Miroslav Minár v DetoXXE

Miroslav Minár v DetoXXE

25. júl 2012, Europa2.sk

Dnes v stredu sme sa rozprávali o projekte MISS ARMY 2012.

Dňa 28. júla 2012 sa uskutoční historická ukážka Bojov na Hrone v Starom Tekove. Počas jari 1945 bola táto oblasť miestom jednej z najväčších bojových operácií Sovietskej a Rumunskej armády na južnom Slovensku, ktorej úspech významne dopomohol Bratislavsko-Brnianskej operácii. Bojová ukážka bude spestrená množstvom dobovej techniky na oboch stranách a zaujímavým scenárom. Tejto akcie sa zúčastnia aj kandidátky MISS ARMY!