Europa 2 - Maxximum muziky

10.september 2010 – Zapojte sa do Dňa dobrovoľníctva 2010

V mnohých európskych krajinách je samozrejmosťou, že dobrovoľnícke organizácie realizujú dni dobrovoľníckych aktivít, v ktorých vytvoria verejnosti priestor na zapojenie sa do dobrovoľníctva. V tomto roku sa tak deje po druhý raz aj na Slovensku – 77 organizácií v 37 mestách a obciach Slovenska sa spojilo, aby sa mohol uskutočniť druhý ročník Dňa dobrovoľníctva na Slovensku. To, či sú ľudia na Slovensku ešte ochotní pomôcť dobrej veci, uvidíme v piatok, 10. septembra 2010. Deň dobrovoľníctva bude zároveň začiatkom príprav na rok 2011 – na Európsky rok dobrovoľníctva.

V tento deň sa bude môcť každý, kedykoľvek od 10.00 do 19.00 hod. priamo zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v jednej zo zapojených mimovládnych organizácií: „Želáme si, aby sa počas dňa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo čo najväčšie množstvo ľudí, čím chceme sebe aj iným európskym krajinám ukázať, že Slováci majú potenciál robiť dobré skutky. Všetci budú môcť zažiť dobrý pocit zo zmysluplnej práce vykonanej pre iných. Počet zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníckych hodín zverejníme hneď po ukončení Dňa“, povedala Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka OZ C.A.R.D.O.

Počas 10.septembra 2010 otvoria dobrovoľníkom svoje dvere organizácie sociálneho, zdravotníckeho, kultúrneho, environmentálneho a voľnočasového zamerania. Ľudia sa budú môcť priamo zapojiť napr. do čistenia dvorov zariadení pre deti a seniorov, do natierania plotov, maľovania, ale pôjde napr. aj o prechádzky s klientmi – seniormi alebo o voľnočasové aktivity s deťmi a mládežou, pacientmi a pod. Do Dňa dobrovoľníctva sa zapoja aj umelci a mediálne známe osobnosti, medzi nimi Bibiana Ondrejková, Denisa Fulmeková, Veronika Gabčová, Daniel Hevier a Lukáš Latinák, vyslanec dobrovoľníctva na Slovensku. Autorka románov Denisa Fulmeková a herečka Bibiana Ondrejková budú predčítavať deťom a mamičkám z krízových rodín a materských centier v Bratislave, výtvarníčka Veronika Gabčová bude maľovať s pacientkami na onkológii v Bratislave a herec Lukáš Latinák bude pomáhať v zariadení pre seniorov v Banskej Bystrici. „Ak mám voľný čas, rád idem pomôcť tam, kde ma potrebujú. Už sa teším na seniorov a na vybudovanie novej skalky pri ich domove“, hovorí Lukáš Latinák.

Zoznam organizácií a podrobný opis aktivít nájde každý na stránke www.dobrovolnictvo.sk alebo môže volať na čísla 0944 418 291 a 02/54430427, kde sa dozvie, ako môže pridať ruku k dielu v lokalite, kde býva. „Ak niekto nebude mať možnosť zúčastniť sa na aktivitách v mimovládnych organizáciách, môže v ten deň urobiť akýkoľvek dobrý skutok vo svojom okolí a dať nám o tom emailom alebo telefonicky vedieť. Všetko zaznamenáme“, dodala Mračková.

Deň dobrovoľníctva 2010 koordinuje OZ C.A.R.D.O., spoluorganizátormi sú Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Prešovské dobrovoľnícke centrum a OZ Žabky v Košiciach a Topoľčanoch. Deň dobrovoľníctva 2010 sa uskutoční vďaka podpore a spolupráci mnohých partnerov. Srdečne ďakujeme spoločnosti Slovak Telekom, Nadácii SPP a Provident Financial za finančnú podporu, reklamnej agentúre Citadela, ktorá kreatívne pripravila propagačné materiály bez nároku na odmenu, spoločnostiam Dolis, Železničnej spoločnosti Slovensko, Železniciam Slovenskej republiky, spoločnosti Slovak Lines, Slovenskej autobusovej doprave Zvolen, a.s., spoločnosti Eurobus a SAD Prešov. Mediálnymi partnermi projektu sú spoločnosti Reblok, Bigmedia, Rádio Regina, Jemné Melódie a Rádio Lumen.

Občianske združenie C.A.R.D.O. pôsobí na Slovensku od roku 2004. Venuje sa rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku a spolupracuje s partnerskými dobrovoľníckymi organizáciami a dobrovoľníckymi centrami na Slovensku a v zahraničí.

Kontakt:

Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O., Bratislava

a.mrackova@cardo-eu.net

Tel.: 02/54430427; Mob.: 0918 987 479

www.dobrovolnictvo.sk

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach