Europa 2 - Maxximum muziky

Nájdite talenty v Európe

IAESTE Online Career Fair je unikátny medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí, do ktorého je zapojených viac ako 12 európskych krajín – Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko, Turecko a Španielsko s cieľom sprostredkovať priamy a bezprostredný kontakt firiem so študentmi a absolventmi, ktorí hľadajú prácu.

Tento rok sa prestížneho veľtrhu zúčastnia firmy ako Dell, CAPCO, Vigour, CN Resources, A1 Telecom, AVL, Fabasoft, Frequentis a iné. Zúčastneným firmám veľtrh umožňuje komunikovať a nájsť potenciálnych zamestnancov z radov študentov a absolventov z technických vysokých škôl a univerzít, pričom predpokladaná návštevnosť je viac ako 10.000 unikátnych návštevníkov. Všetky firmy majú možnosť vo svojom virtuálnom stánku zdieľať informácie o pracovných ponukách, prezentovať svoju firmu pomocou videí a pripravených prezentácií.

Študenti si pomocou online platformy môžu prezerať informácie a ponuky všetkých zúčastnených firiem a komunikovať s ich zástupcami prostredníctvom chatu, vytvoriť a zaslať firmám svoje CV, porovnať pracovné možnosti na Slovensku s tými zahraničnými a v neposlednom rade nájsť pre seba vhodné zamestnanie v oblasti ako elektrotechnika, telekomunikácie, energetika, informačné technológie, architektúra, chemický priemysel, automobilový priemysel, bankovníctvo, finančníctvo či audit.

Viac info o online veľtrhu nájdeš na stránke – http://dniprilezitosti.sk/

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach