Europa 2 - Maxximum muziky

ISTROPOLITANA PROJEKT

„Dávame do toho srdce!“ Myšlienka tohtoročnej kampane festivalu vychádza z potreby hereckého prežívania konkrétnej divadelnej roly. Na to, aby mohol herec zahrať svoju úlohu presvedčivo, musí ju prežívať a vložiť do nej svoje srdce i dušu. Rovnako, ak si chce divák naplno vychutnať divadelné predstavenie, mal by sa doň celý ponoriť a naplno ho prežívať. Práve to je spoločným znakom účinkujúcich i návštevníkov tohto ročníku festivalu Istropolitana Projekt. „To musíte prežiť!“

Festival oficiálne otvoríme 22. 06. o 17.00 hod. v Divadle Lab DF VŠMU na Svoradovej 4. Potom budeme pokračovať študentským neoficiálnym otvorením v podobne sprievodu – mMestom budú prechádzať herci, tanečníci a hudobníci. Sprievod vyvrcholí o 19.30 hod. vo VŠMU Stage na Hviezdoslavovom námestí predstavením Komédia o boháčovi a Lazarovi.

Festivalový program je už tradične rozdelený do troch častí. V rámci hlavného súťažného programu, ktorý prebieha v piatich bratislavských divadlách: Divadlo Lab Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení, Astorka Korzo´90, Štúdio SND, Malá scéna STU a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, sa predstaví 22 škôl zo 17 krajín. V programe nájdete zaujímavé predstavenie E. Ionesca Lekcia, ktoré odohrajú študenti z Moldavska, taktiež hru chorvátskej školy Traja bratia od P. Gvozdića, francúzski študenti sa predstavia v hre M. Cuppelariho Túžba, očakávaným predstavením je vystúpenie Bumbumbum od B. Schulza v podaní školy z Indonézie. Taktiež sa objaví Žobrácka opera od B. Brechta, ktorú predstavia študenti z Poľska a španielske prevedenie inscenácie S. Becketta Koniec hry. V posledný festivalový deň máme pripravenú jednoaktovku A. P. Čechova, ktorú predstavia herci z Iránu. Okrem spomínaných predstavení sa v programe nachádzajú aj divadelné školy zo Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie, Litvy, Rumunska, Macedónska, Bulharska a Francúzska. Súťažné predstavenia hodnotí medzinárodná odborná porota a medzinárodná študentská porota. Samozrejme, hlasovať necháme aj divákov, ktorí udelia Cenu diváka.

Druhú časť festivalového programu tvorí sprievodný program. Ten ponúka možnosť nahliadnuť do tvorby Vysokej školy múzických umení a pozrieť si niekoľko z jej najnovších predstavení. Táto časť programu sa koná v priestore Ticho a spol. Program dopĺňajú aj zaujímavé workshopy a divadelné diskusie, ktorú budú prebiehať v KC Dunaji na Nedbalovej ulici. Tam sa bude zároveň konať tretia časť programu – povestné festivalové žúry. Každý večer je pre Vás pripravená párty v inom štýle! Môžete sa tešiť na Slovenský večer, Latino night, Rock night, Oldies a Electronig night.

Novinkou tohtoročného 19. ročníka festivalu je priestor VŠMU Stage, ktorý sa bude nachádzať na Hviezdoslavovom námestí priamo v centre, otvorený pre verejnosť. Už v prvé festivalové poobedie tu bude prebiehať príprava večerného sprievodu, ktorým festival otvoríme. Priamo na pódiu budú študenti katedry scénografie pripravovať kostýmy, poslucháči réžie, dramaturgie a herectva etudy a program sprievodu. Ten prebehne vo večerných hodinách naprieč centom Starého mesta a o 20:00 vyvrcholí v priestore VŠMU stage ako performance študentov herectva a bábkarskej tvorby. Keďže tento ročník festivalu sa nesie v duchu EKO rozmeru, tretí festivalový deň bude venovaný práve ekologickej stránke festivalu. Predstaví sa Rezervácia tmy s prednáškou o svetelnom smogu, na recyklačných workshopoch sa budú vyrábať lampy z plastových fliaš, plechoviek a iného odpadového materiálu a deti sa budú môcť zapojiť do výroby bábok, ktoré sa na ďalší deň festivalu využijú v ukážkach z diela Odsúdenie hostiny, ktoré v obednom čase predvedie Katedra bábkarskej tvorby. Taktiež máme pripravený rytmický tanec s umelohmotnými fľašami vo večerných hodinách študentky katedry scénografie predvedú prostredníctvom inštalácie hviezd oblohu, ktorú by sme videli, ak by neovplyvňoval svetelný smog náš výhľad. V priebehu celého festivalu budú vo večerných hodinách na VŠMU Stage prebiehať zaujímavé aktivity a talk show, v ktorých sa predstavia známe tváre a bývalí študenti VŠMU, ktorí prídu porozprávať o svojich spomienkach a zážitkoch z predchádzajúcich ročníkov festivalu. Pripravená je aj ohňová show, do sviežich rytmov Vás uvedie Jam session v podaní Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, svoj koncert odspieva aj študentka réžie Andrea Bučková a v predposledný večer festivalu sa prostredníctvom premietania vďaka spomienkam mnohým osobností vrátime v čase k starším ročníkom festivalu Istropolitana Projektu. Okrem študentov VŠMU dostanú na VŠMU Stage priestor aj zahraniční študenti a účastníci festivalu, ktorí nám každý deň priblížia niečo so svojej kultúry, tradícií a národnostných odlišností.

Viac informácií o festivale nájdete na stránke: www.istropolitanaproject.sk na FB stránke festivalu.

„To musíte prežiť!“

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach