Europa 2 - Maxximum muziky

Bratislava objektívom detí a mládeže – výstava

Mechanizmus spolurozhodovania spočíva v určení základných problémových a pozitívnych tém na základe fotografií a/alebo výtvarných diel (ľubovoľná veľkosť formátu, zaslaných deťmi a mladými ľuďmi. Riešenie daných tém a problémov s odborníkmi, verejnosťou a poslancami prebehne na spoločných stretnutiach a besedách a ich posunutím vedeniu mesta a ľudom, ktorí majú možnosť zachytený problém riešiť, resp. odôvodniť alebo iniciovať zmenu.

Námety budú posunuté na riešenie aj na stránku Odkaz pre starostu, ktorá v spolupráci s miestnymi samosprávami ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo svojom okolí. Podnety sú prostredníctvom tejto stránky komunikované so zodpovednými zamestnancami samospráv a ich riešenie tak bude aj s pomocou mladých ľudí pod spoločným drobnohľadom verejnosti.

Cieľom prvej časti projektu:Bratislava objektívom detí a mládeže – súťažná výstava„, je získanie námetov od detí a mládeže a ich vystavenie na Dňoch otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých, v novom autobuse DPB, MERCEDES CAPACITY.

Súťaž je rozdelená do troch kategórií:

„Prečo ťa baví byť Bratislavčanom?“

„Prečo ťa nebaví byť Bratislavčanom?“

„Kedy by ťa bavilo byť Bratislavčanom?“

„Prečo ťa baví byť Bratislavčanom?“

Táto kategória by mala obsahovať fotografie, resp. výtvarné diela miest, ľudí, procesov v meste, udalostí a pod., ktoré autora oslovili v pozitívnom zmysle, spolu s malou úvahou, krátkym popisom – posolstvom autora, jeho sympatie ku konkrétnej osobnosti z kultúrneho alebo spoločenského života, ku kultúrnemu alebo prírodnému objektu, stavbe alebo by chcel túto vec iba myšlienkovo posunúť.

„Prečo ťa nebaví byť Bratislavčanom?“

Kategória pre všetkých, ktorí by chceli niečo zmeniť, ktorým sa v našom meste niečo nepáči. Fotografie a výtvarné diela budú to výzvou pre kompetentných, aby sa venovali konkrétnym podnetom pochádzajúcim od detí a mládeže. Ako aj v prvej kategórii, aj v tejto je dobré rozviesť myšlienku vizuálneho umenia priloženým textom.

„Kedy by ťa bavilo byť Bratislavčanom?“

Kategória bez hraníc, kde autor môže vyjadriť svoje predstavy o budúcnosti mesta. Ako aj v ostatných kategóriách, aj tu je umožnené vyjadriť myšlienky, idey a zámery aj v textovej forme.

Vyhodnotenie:

Prví traja víťazi hlasovania o najsympatickejšie dielo (výtvarné alebo fotografické) budú pozvaní na zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy, kde im budú odovzdané diplomy a ceny.

Na tomto zasadnutí sa výhercovia budú môcť vyjadriť k problémom, ktoré ich trápia, alebo k záležitostiam, ktoré sa im páčia, resp. ktoré by chceli zmeniť. Spoločne s poslancami Mestského parlamentu mladých sa pokúsia tento nedostatok riešiť za mládež celej Bratislavy, resp. posunúť myšlienku a zdokonaliť vývoj v našom meste, v Bratislave.

Propozície :

· záujemca o zverejnenie svojho diela a/alebo fotografie je žiakom základnej, strednej, alebo vysokej školy,

· záujemca môže doručiť fotografie (.gif, .jpg) alebo výtvarné diela v počte 1 ks. do každej kategórie (spolu teda maximálne 3 diela); spolu s fotografiami alebo výtvarnými dielami doručí aj krátky popis toho, čo je nich zachytené,

· záujemca berie na vedomie, že jeho fotografie/výtvarné diela nemusia byť vystavené,

· záujemca berie na vedomie, že fotografie/výtvarné diela zostanú v elektronickej podobe v archíve pre ďalšie použitie a na účely propagácie Mestského parlamentu mladých a mesta Bratislavy,

· fotografie/výtvarné diela v elektronickej podobe budú vystavené na web stránke hlavného mesta a Mestského parlamentu mladých.

Fotografie a/alebo ostatné diela môžete priniesť alebo poslať vo fyzickej podobe v termíne do 13. apríla 2012 na miesto:

Služby občanom/Front Office

Primaciálne nám. 1 (P.O.Box 192)
81499 Bratislava

(prízemie budovy Novej radnice)

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 – 17:00

Utorok: 8:00 – 16:00

Streda: 8:00 – 16:00

Štvrtok: 8:00 – 16:00

Piatok: 8:00 – 15:00

alebo poslať v elektronickej podobe: na emailovú adresu bodam2012@gmail.com

Hlasovanie prebehne počas výstavy, teda 21. apríla 2012, v autobuse Mercedes Capacity, ktorý bude pristavený na Hviezdoslavovom námestí v rámci DOD samosprávy mesta Bratislava – Bratislava pre všetkých. Vybrané fotografie a výtvarné diela budú zaradené do ankety, v ktorej si Bratislavčania vyberú 3 najsympatickejšie.

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach