Europa 2 - Maxximum muziky

Poukázanie 2% z dane Nadácia pre deti Slovenska

PoukÁzanie podielu zaplatenej dane – 2% – prÁvnickou osobou v roku 2012

Významnou zmenou v poukázaní podielu zaplatenej dane (ďalej len 2%) právnickou osobou od roku 2011 je zavedenie postupného znižovania výšky % zaplatenej dane, ktorú môžu právnické osoby poukázať a súčasné postupné zvyšovanie % darovania finančných prostriedkov právnickou osobou.

Aby právnická osoba v roku 2012 mohla poukázať v prospech Nadácie pre deti Slovenska 2% zo zaplatenej dane, musí v období od 1. januára 2011 do termínu na podanie daňového priznania skutočne poskytnúť finančné prostriedky organizácii nezaloženej alebo nezriadenej za účelom podnikania v sume minimálne 0,5 % zaplatenej dane.

Skutočné poskytnutie finančných prostriedkov znamená, že finančné prostriedky boli na účet organizácie nezaloženej alebo nezriadenej za účelom podnikania prevedené v období od 1. januára 2011 do termínu na podanie daňového priznania.

V prípade ak právnická osoba (ďalej len PO) v tomto období skutočne poskytla finančné prostriedky organizácii nezaloženej alebo nezriadenej za účelom podnikania v sume nižšej ako 0,5 % zaplatenej dane, môže poukázať v prospech Nadácia pre deti Slovenska (ďalej len NDS) len 1,5 % zo zaplatenej dane.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 31753833 Právna forma: nadácia Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska

Ulica:Heydukova Číslo: 3 PSČ: 81108 Obec: Bratislava

http://www.nds.sk/aktivity/projekty/poukazanie-2-z-dane/

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach