Europa 2 - Maxximum muziky

Strojárska olympiáda (5. ročník)

Prihlás sa preto na adrese milada.omachelova@stuba.sk , alebo cez stránku Strojarskej olympiády www.olympiada.sjf.stuba.sk a navštív nás 16.2.2012.

Bude tu fajn program, môžeš sa pozrieť na formule, do laboratórií, učební a dielní a ukážeme ti, že strojarina je cool.

Projekt "Strojárska olympiáda" vznikol s cieľom propagovať Strojnícku fakultu STU v Bratislave vedomostnými súťažami. Chce poskytnúť študentom gymnázií, stredných škôl a učilísť s maturitou základné informácie o Strojníckej fakulte STU v Bratislave, podnietiť záujem študentov o problematiku strojníctva formou zábavných vedomostných súťaží.

Hlavným dôvodom organizácie "olympiády" je osloviť čo najväčší počet študentov pre rozhodovanie o výbere vysokej školy so strojárskym charakterom ako aj osloviť Vás, pedagógov stredných škôl, ktorí budete nápomocní pri rozhodovaní o výbere vysokej školy a aj týmto spôsobom rozšíriť počet technicky zdatnej mládeže. Projekt by mal osloviť mladých hlavne prostredníctvom internetu, práve preto hlavná forma komunikácie bude prebiehať cez túto webovú stránku.

Motiváciou pre zapojenie študentov a škôl do súťaže je aj finančná odmena určená nielen pre víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre školu, z ktorej pochádzajú.

Celkovo bude odmenených 15 študentov (3 miesta v každej kategórii) a ich školy. Z každej školy sa môže zapojiť ľubovoľný počet študentov.

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach