Europa 2 - Maxximum muziky

Vtipné poznámky zo žiackej knižky :))

Medzi najlepsie perly rozhodne patria 🙂

Váš syn so spolužiačkou očuchávali počas hodiny gumu.

Pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje sa, že som zelená.

Žiačka drzo konzumuje jedlo počas hodiny. (Na to nasledovala druhá poznámka) Po upozornení ešte dojedla!

Žiak sedel za katedrou a nechcel odísť! K tomu drzo desiatoval!!…Po upozornení si ešte vyložil nohy!….A navyše ma ignoroval!

Váš syn behá po chodbe nepovolenou rýchlosťou.

Žiak sa mi smeje za chrbtom do očí.

Žiačka mi cez prestávku nasypala do kávy antrax.

Váš syn sa ma na začiatku hodiny opýtal, či môže zjesť banán. Odpovedala som nie! Na konci hodiny sa spýtal, či môže vyhodiť šupku.

Žiak ustavične prekračuje povolenú rýchlosť. Žiak aj po upozornení a následne po obdržaní červenej karty stále vyrušoval (Čo sme na futbale?)

Desiatuje pomôcky na výtvarnú výchovu.

Váš syn rozložil po triede kolieska šunkovej salámy a čakal, kto sa šmykne.

Cez prestávku váš syn behá po chodbe a gúľa si jablko po zemi a ešte sa vyhovára, že mu vypadlo z rúk. Je veľmi drzý!

Váš syn dievčatám siaha na mliečne vaky.

Lezie do päťmetrovej výšky na dvojmetrový strom.

Váš syn močí do výšky očí.

Počas prestávok hádže do žiakov papier, čím ohrozuje aj ich zdravie!

(Poznámka pondelok) „Váš syn nezabezpečil kriedy na hodinu Sj hoci je týždenník! (O týždeň na to) Váš syn bez dovolenia opustil triedu pre kriedy, hoci nie je týždenník.

Žiačka sa ustavične hrá s papučou a nedáva pozor.

Sadá nedovolene spolužiakovi do lona.

Na hodine fyziky si žiačka poukladala za seba stoličky a hrala sa na vláčik.

Váš syn cez vyučovanie lezie cez okno do triedy.

Žiak začína disponovať drzosťou.

Váš syn sa nezúčastnil zberu papiera a textilu.

Žiak má k vyučujúcemu neustále poznámky.

Váš syn sa vyhráža spolužiačke, že ju vyhodí cez okno.

Ostrihajte svojho syna, na hodine nevidí!

Váš syn na hodine udrel spolužiaka sediaceho pred ním so slovami „drž papuľu, lebo ti ju rozbijem“.

Jedol cez hodinu cukríky po záruke.

Vaša dcéra sa na hodine výtvarnej výchovy neustále váľala po zemi, a aj po niekoľkých upozorneniach odmietala prestať.

Žiak opakovane vykrikuje, že deň má 200 hodín a to je v 9. ročníku!

V škole sa nesústredí, neobsedí a skáče mi do reči.(Mama odpísala: Aj doma!)

Žiak si cez prestávku neopakoval prírodovedu.

Vaša dcéra hodila fľašku za seba, vyhrážala sa mi a narúšala priebeh hodiny hlasným vykrikovaním ktoré znelo :“Ja to poviem maminke!“

Vaša dcéra nemá červené pero, prosím zakúpiť! (Otca to napálilo, tak odpísal: Asi ho stratila, prosím požičať!)

Žiak neustále vŕzga na stoličke.

Vaša dcéra rozbila presklennú skriňu, tým že hodila do nej svojho spolužiaka za to, že ju chytil za zadnú časť tela.

Bije spolužiačku s jej tričkom, smeje sa a nechce jej ho vrátiť.

Žiačky podvádzali pri teste z hudobnej výchovy. Napísali si druhé mená.

Žiak si na hodine hádzal pomaranč. Niekto ho hodil do steny, čím spôsobil škody na majetku. Je možné, že to bol váš syn. Prosím primerane ho potrestajte.

Žiačka hádzala na hodine spolužiakovi gumu, čím mohla vážne ohroziť jeho zdravie a zdravie iných spolužiakov.

Vaša dcéra po mojej otázke, kto chce ísť odpovedať, vykríkla bez môjho vyzvania, že ona chce ísť odpovedať.

Prosím obliekajte svoju dcéru teplejšie, kýcha cez hodinu, prosím starajte sa o ňu.

Žiak po zazvonení nesedel na mieste, bol v zárubni.

Žiačka prišla neskoro na hodinu, najedla sa a ešte mala potrebu sa namaľovať.

Váš syn dal spolužiakovi facku, že mu stena dala druhú.

Váš syn spolužiačkam natieral oči vietnamskou masťou.

Žiak hádzal do tabule lekvároš.

Váš syn svojvoľne opustil vyučovanie.

Ukazuje prstami neslušné veci.

Zdroj: najmama.sk

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach