Europa 2 - Maxximum muziky

HODINA DEŤOM

Základná myšlienka

Základnou myšlienkou verejnej zbierky Hodina deťom je spájať všetkých ľudí, teda oslovovať nielen jednotlivcov, ale aj organizácie, spoločnosti a médiá, aby sa či už finančným, alebo nefinančným spôsobom zapojili do Hodiny deťom. Snažíme sa vytvárať celoročné a ľahko dostupné formy prispievania pre všetkých. Finančné príspevky zo zbierky transparentne a efektívne na pravidelnej ročnej báze rozdeľujeme cez Fond Hodina deťom v grantovom programe Hodina deťom. S dôrazom na priamu pomoc podporujeme organizácie a ich kvalitné a rôznorodé projekty zamerané na pomoc a rozvoj detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska. Snažíme sa napĺňať potreby všetkých detí a podporovať čo najviac zmysluplných projektov, ktorých každým rokom pribúda.

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach