Europa 2 - Maxximum muziky

PREDÍĎME CHOROBE SPOLOČNE

Prostredníctvom informačno-edukačnej kampane s headlinom „PREVENCIA U ŽIEN – PREDÍĎME CHOROBE SPOLOČNE!" chce upozorniť na neustály nárast najčastejších onkologických ochorení u žien – rakovinu prsníka, krčka maternice i rakovinu hrubého čreva a konečníka. Mesačnú kampaň, ktorá začala začiatkom októbra, sprevádzajú aktivity zamerané na poradenstvo a prevenciu.

Incidencia karcinómu prsníka predstavuje 2 423 prípadov ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 790. Incidencia karcinómu krčka maternice predstavuje 627 ochorení ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 239. Pri karcinóme hrubého čreva a konečníka /diagnózy C18-C21/ predstavuje incidencia 1 411 prípadov ročne, počet zaznamenaných úmrtí je 769. (Dáta z roku 2007, zdroj: Safaei Diba,Ch., Pleško,I., Hlava,P.: Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2007, NOR SR, NCZI Bratislava 2012)

Neustály nárast onkologických ochorení u žien, jasne dokumentujúci potrebu prevencie, podnietil Ligu proti rakovine zamerať sa tento rok v rámci informačnej kampane na ženy a prevenciu najčastejších onkologických ochorení, ktoré ich postihujú – karcinóm prsníka, krčka maternice, kolorektálny karcinóm.

Informačná kampaň v trvaní jedného mesiaca je realizovaná formou teasingu. V prvej fáze, od 1. do 10. októbra, s výzvou „Prečo sa ma bojíte? Prečo ma ignorujete?“ a odkazom na www.bojitesama.sk je cieľom Ligy proti rakovine vyvolať záujem verejnosti v očakávanie odhalenia, čo sa skrýva za otázkami. Druhá časť kampane, od 10. do 28. októbra, s headlinom „Predíďme chorobe spoločne!“, predstavením sa ústrednej postavy z prvej teasignovej časti – lekára a známym logom Ligy proti rakovine vyzýva ženy na návštevu preventívnych prehliadok, ktoré môžu byť prvotným faktorom predídenia ochoreniu. Úmyslom sympatického lekára je eliminovať faktor strachu pred jeho osobou a vyvolať záujem o preventívne prehliadky.

S vizuálom kampane sa verejnosť bude môcť stretnúť počas mesiaca október na celom Slovensku prostredníctvom printových médií, celoslovenských a regionálnych televízií, rádií, LCD obrazoviek, v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových autobusových spojoch, vo vlakových súpravách ŽSSK, na facebooku i webových portáloch, ai. O význame prevencie hovorí Liga proti rakovine aj v odporúčaniach odborníkov, článkoch i štatistikách na web stránke www.bojitesama.sk.

Aktivity zamerané na prevenciu

Poradenstvo na Linke pomoci Ligy proti rakovine je jednou zo služieb pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť. Na otázky Vám odpovedia počas celého roka odborníci Ligy proti rakovine telefonicky na 02/52 96 51 48, osobne v priestoroch Centra pomoci LPR v Bratislave, alebo prostredníctvom on-line poradne dostupnej na www.lpr.sk.

Počas celého Týždňa proti rakovine pripravujú organizačné zložky LPR vo viacerých mestách Slovenska preventívne prednášky na tému prevencia u žien.

V piatok, 12. októbra počas Dňa jabĺk, nájdete vo vybraných obchodných centrách v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Martine i Košiciach informačné stánky, v ktorých bude na otázky k prevencii odpovedať lekár. V Bratislave realizuje poradenstvo Liga proti rakovine v spolupráci s Bratislavským spolkom medikov. Od 16:00 do 18:00 hodiny budú v OC Pollus k dispozícii študenti medicíny, ktorí budú odpovedať na otázky záujemcov k problematike karcinómu krčka maternice či kolorektálneho karcinómu. Bude možné vyskúšať si na makete samovyšetrenie prsníkov. V Trnave bude informačný stánok v popoludňajších hodinách na Trojičnom námestí, v Banskej Bystrici v OC Európa od 13:00 do 15:00 hodiny, v Martine v OC Tulip od 13:00 do 17:00 hodiny a v OD Prior od 13:00 -15:00, v Košiciach bude prebiehať poradenstvo v Auparku od 14: do 16:00 hodiny, v Galérii od 15:00 – 17:00 hodiny, v biliardovom klube v Zuzkinom parku od 17:00 do 18:00 hodiny.

Informovanosť a prevencia má v rámci programov Ligy proti rakovine dominantné miesto a počas celého roku môžu záujemcovia využívať projekty a programy orientované práve na túto oblasť. Patria k nim – edukačné prednášky pre žiakov základných a stredných škôl realizované v Centrách pomoci v Bratislave a Martine, Onkologická výchova na 70 školách na Slovensku, vydávanie letákov a brožúr zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, na požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom.

Deň jabĺk

V závere Týždňa proti rakovine, v piatok 12. októbra 2012, sa uskutoční 14-ty ročník Dňa jabĺk. Jeho cieľom je prostredníctvom jabĺčka ako symbolu zdravia a zdravej výživy ešte viac priblížiť potrebu a význam prevencie.

V Bratislave i v sídlach organizačných zložiek Ligy proti rakovine (Bardejov, Nitra, Piešťany, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Lučenec, Michalovce, Skalica, Partizánske, Liptovský Mikuláš, Pezinok, Prešov, Poprad, Nové Zámky, Martin, Vranov nad Topľou, Čadca, Trenčín) bude možné v piatok stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia a ponúknu Vám jablko.

V Bratislave Vám od 15:00 hodiny zdravé jablká, pochádzajúce zo slovenskej úrody, ponúknu v centre hlavného mesta na Kamennom námestí, v OC Polus City Center, pred Tescom v Petržalke, v OC Avion a IKEA i pred Tescom na Zlatých pieskoch.

http://www.bojitesama.sk

http://www.lpr.sk/aktivity,-projekty/tyzden-proti-rakovine/rocnik-2012/

http://www.facebook.com/ligaprotirakovine
https://www.facebook.com/notes/liga-proti-rakovine-lpr/de%C5%88-jab%C4%BAk-u%C5%BE-tento-piatok/10151226468786391

[oldEvropaGallery src=“4781/dj-ilustracne-foto.jpg“]

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach