Europa 2 - Maxximum muziky

DEŇ NARCISOV S EUROPOU 2

Liga proti rakovine a Europa 2 Vás pozýva v piatok, 16. apríla 2010 počas Dňa narcisov na Nám. SNP, kde sa uskutoční popoludňajší koncert vďaky. Je určený dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom a všetkým, ktorí Ligu proti rakovine akokoľvek podporujú.

Popoludňajší koncert vďaky sa bude konať v piatok 16. apríla 2010 od 15.30 do 17.30h na Nám. SNP v Bratislave. Toto poďakovanie pre všetkých je súčasťou Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine a jeho myšlienkou je nielen ďakovať, ale hlavne spájať ľudí v boji proti rakovine.

Solidaritu a podporu svojím charitatívnym vystúpením za sprievodného slova moderátora Richarda Vrableca vyjadria Martin Chodúr, Mista, Zdenka Predná, Dominika Stará a dychová hudba „Spojár“.

Stretnúť sa môžete aj s víťazkami a finalistkami MISS Slovensko 2010, známymi tvárami projektu “ AVON proti rakovine prsníka“, či starostami mestských častí Bratislavy.

Príďte si aj Vy pripnúť narcis, podporiť projekty Ligy proti rakovine a vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákernou chorobou! Vašou vstupenkou na koncert je úsmev…

Viac informácii o koncerte nájdete na www.lpr.sk alebo na http://www.facebook.com/ligaprotirakovine.

Dobrovoľníci a identifikátory

Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojí 628 spoluorganizátorov z radov materských, základných a stredných škôl, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, zdravotnícke inštitúcie, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, kluby a pobočky Ligy proti rakovine a ďalšie právnické osoby.

15 622 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude označených identifikátormi v podobe umelého kvetu narcisu, ukončeného žetónom do nákupného vozíka s logom a názvom Liga proti rakovine, so slovným označením Deň narcisov 2010 a číslom dobrovoľníka. Každý dobrovoľník je povinný dané označenie používať. Druhým identifikačným znakom je papierová pokladnička potlačená motívom hlavného vizuálu, logom Ligy proti rakovine a dátumom 16. apríl 2010 Deň narcisov. (Pozor: pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).

Možnosti podpory

Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom:

• na účet zbierky č. 2629740400/1100,

• do pokladničiek v deň zbierky – 16. apríla 2010,

• zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 EUR na číslo 848 v termíne od 6. do 20. apríla 2010 v sieti všetkých mobilných operátorov.

Konkrétne formy pomoci

Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach, Linka pomoci na t.č. 02/52 96 51 48, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova. Nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie, podpora klinických a výskumných projektov.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým za doterajšiu morálnu i finančnú podporu. Morálna podpora nám dáva energiu robiť veci lepšie a užitočnejšie, finančná podpora umožňuje realizovať množstvo programov nielen pre onkologických pacientov. Dôveru verejnosti si nesmierne vážime a kedykoľvek vieme preukázať, na čo a ako Vaše financie používame. Veríme, že v duchu spolupatričnosti a jednoty, ktorú vyjadruje narcis získame Vašu opätovnú podporu aj v tomto, už 14. ročníku Dňa narcisov.

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, informácie podáme prostredníctvom inzercie i letáčikov. ĎAKUJEME!

[oldEvropaGallery src=“1758/foto1.jpg“] [oldEvropaGallery src=“1758/foto10.jpg“] [oldEvropaGallery src=“1758/foto12.jpg“] [oldEvropaGallery src=“1758/foto13.jpg“] [oldEvropaGallery src=“1758/foto2.jpg“] [oldEvropaGallery src=“1758/foto4.jpg“] [oldEvropaGallery src=“1758/foto8.jpg“] [oldEvropaGallery src=“1758/foto9.jpg“]

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach