Europa 2 - Maxximum muziky

Kontakt

Rádio Europa 2
Vrútocká 48
821 04 Bratislava

SMS do štúdia: 0905 030 090
WhatsApp: 0905 030 090
Email do štúdia: europa2@europa2.sk
Dopravný servis: 0800 800 444

Informácie o vysielateľovi

D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48,
821 04 Bratislava
02 / 59 30 89 00,
europa2@europa2.sk

Vlastnícka štruktúra vysielateľa a konečný užívateľ výhod: https://rpvs.gov.sk

Na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky. Rada pre mediálne služby je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Vysielateľ podlieha samoregulačnému mechanizmu Rady pre reklamu

Zoznam držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie v roku 2021