Rozkošnosť level : MILIÓN! Pozrite si pandiu škôlku


Pandy patria k ohrozeným živočíšnym druhom na zemi. Je ich veľmi málo a vo voľnej prírode len ťažko prežívajú bez pomoci človeka. Preto vznikajú sanatória pre tieto rozkošné, ťarbavé zveriatká. Jedným z nich je aj výskumné centrum a zároveň aj turistický park v čínskom meste Čcheng-tu.Ide o akúsi škôlku, kde sa o ohrozené pandy starajú s absolútnou láskou od úplneho malička až do dospelosti, keď ich pracovníci vypustia do voľnej prírody. Sledovať ich život je potešením pre oči aj dušu.


Zdroj: YouTube.com