O týchto veciach nahlas nehovoríme. Robíme ich však všetci!


Netvárme sa, že nie.

Zvyknete si počas porád so šéfom kresliť? A nepočúvate, čo hovorí?

Nemajte obavy, robia to tak takmer všetci.

Radi sa vozíte výťahom osamote a zvyknete občas zatvoriť dvere tomu druhému priamo pred nosom?

Robia to aj iní... A niekoľko ďalších maličkostí! Pozrite si galériu.