Všeobecné podmienky súťaží a webu

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ

Podmienky pre aplikácie

EUROPA 2, a.s., so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 35691972, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa., vl. č. 1094/B neukladá žiadne informácie, ktoré v čase behu sťahuje z internetu z adries www.europa2.sk a lagardere.cz v aplikaciách pre prehrávanie rádia.

Prehrávače nevyžadujú žiadnu registráciu a uschovanie osobných údajov. Pri použití aplikácie prehrávaní rádia nie sú o užívateľovi ukladané ani inak nevyužívajú osobné dáta (napríklad IP adresa).

Podmienky webu europa2.sk

Registrácia do tohto webu je zadarmo. Registračný formulár obsahuje iba základné údaje, ktroré neumožňujú identifikovať konkrétneho registrovaného užívateľa.

Prevádzkovateľom je EUROPA 2, a.s., so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 35691972, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa., vl. č. 1094/B.

Všetky príspevky vyjadrujú názory autora, nikdy nie rádia EUROPA 2 (Autori). Autori nesú za svoje príspevky plnú zodpovednosť.

Užívateľ potvrdzuje, že všetky informácie uvedené vo formulári poskytol dobrovoľne a súčasne, že berie na vedomie a súhlasí s tým, že registráciu nemôže sám zrušiť.

Registráciou do tohto webu súhlasíte, že nebudete zverejňovať príspevky, ktoré sú vulgárne, násilné, nepravdivé, sexuálne zamerané, ohovárajú iné subjekty, alebo nie sú iným spôsobom v súlade so zákonom SR.

Prevádzkovateľ tohto webu si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľom porušujúcim vyššie uvedené podmienky, prípadne odstrániť, upraviť, premiestniť akékoľvek príspevky, a to aj bez udania dôvodu.

Bez výslovného predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa nemôžu Autori na web umiestňovať akékoľvek reklamné a propagačné materiály.

Prevádzkovateľ bude zasielať zaregistrovaným užívateľom informácie o novinkách, alebo o produktoch tretích strán bezodplatne. Užívateľ súhlasí, že nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkciou služieb, či únikom informácií.

Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Odoslaním svojich údajov užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s danými registračnými podmienkami.

Počúvaj Europu 2 v mobile

Mobilná appka je na stiahnutie free