Europa 2 - Maxximum muziky

VIDEO, ktoré pobúrilo cestujúcich. Pasažierka zverejnila zábery, ktoré turisti predýchajú len ťažko

Sociálnymi sieťami koluje video, ktoré nakrútila žena, aby všetkým ukázala, ako bezohľadne narábajú ľudia zodpovední za batožinu, s kuframi cestujúcich. Elisabeth letela z Anglicka do Španielska. Pri vystupovaní z lietadla namierila objektív svojej kamery na pracovníkov letiska v Malage.

Jeho pred­sta­vi­te­lia vo svo­jom vy­hlá­sení os­tro od­sú­dili ko­na­nie pra­cov­ní­kov. Tých si však na­jíma spo­loč­nosť Ry­anair. Ba­to­žinu má na sta­rosti spo­loč­nosť Swissp­port. Svoje služby ponúka viacerým le­tec­kým spo­loč­nos­tiam. Na svo­jej stránke sa hrdo pýši tým, že ob­slú­žila viac ako 132 mi­li­ó­nov zá­kaz­ní­kov len za prvý pol­rok 2018.

Ho­vorca spo­loč­nosti sa ospra­vedl­nil za sprá­va­nie sa svojho za­mest­nanca. Každý pra­cov­ník je to­tiž tré­no­vaný a mal by ve­dieť, ako má pra­co­vať s ba­to­ži­nou. Spo­loč­nosť sa na celú si­tu­áciu po­zrie a dô­kladne ju pre­šetrí, píše portál startitup.sk.

https://www.youtube.com/watch?v=xgtvBDUc-tM

Mohlo by ťa zaujímať

Rádio Europa 2 zapínaš na vlastné riziko. Sme nenormálne dobré rádio, ktoré napĺňa, rozpaľuje aj posilňuje!

Nalaď si nás aj online. Klikaj sem a počúvaj nás aj cez web!

Jason Mraz si do nového songu pozval Meghan Trainor. A výsledok? Mimoriadne vydarený!

Nová marvelovka so ženskou hrdinkou v hlavnej úlohe. Pozri si prvú ochutnávku!

Ariana Grande prelomila mlčanie. Prehovorila o zosnulom ex-priateľovi Mac Millerovi.

Kali bude otec, prezradil aj to, kedy bude svadba. Gratulujeme!

Daj si podcast, nech si kdekoľvek

Nechaj sa uniesť do sveta hudby, zábavy a inšpiratívnych príbehov!

Počúvať

Europa 2 na sociálnych sieťach