Hádanka pre tvoje oči: V nemocničnej izbe skonal pacient, vieš ktorý?


Bystrozrakí to dajú za menej ako 15 sekúnd!

Precvič si myseľ s týmto obrázkom. Pri jeho pozornom preskúmaní určite ľahko prídeš na to, ktorý z pacientov už nie je medzi živými. Odpoveď nájdeš na konci galérie.

Zdroj: 7-Second Riddles